За Нас

Екипът на издателство „Питагор” е изграден от отлично подготвени и доказали се професионалисти. В нашите авторски колективи участват специалисти, чиито имена са знакови: университетски преподаватели, консултанти по детска педагогика и психология, методисти по отделните учебни предмети, учители с богат опит в преподаването и възпитаването.

Неоценимото участие на издателство „Златното пате“ в работата с авторските екипи на всеки от учебниците, допълнено с многогодишния му опит в издаването на книги именно за деца с великолепни текстове и илюстрации, доведе до нашето общо постижение в областта на учебниците.

Главното, което ни мотивираше, беше непоклатимото убеждение, че учебниците трябва да се правят за учениците, а не за самодоказване на титулувани автори пред титулуваните им колеги, заради което езикът на много от тях до сега беше високо научен, неразбираем за децата, а материалът труден за усвояване.
Затова убедено заявяваме:

С нас ученето е лесно и интересно!
Всички учебници са полезни, но нашите са и дружелюбни!

Пожелаваме на всички, които избират нашите учебни комплекти, успешна и приятна учебна година!