За учителя

Всеки учител, заявил учебни комплекти за І клас на “Издателство Питагор” за учебната 2018/2019 г., ще получи безплатно:

При заявка на тетрадки по Математика и Околен свят за ІІ клас, за учебната 2018/2019 г. учителят ще получи безплатно:

Годишно разпределение по математика за 1. клас
Годишно разпределение по околен свят за 1. клас

Годишно разпределение по математика за 2. клас
Годишно разпределение по околен свят за 2. клас